CZAS TRWANIA STAŻU

Staż musi trwać: 3 miesiące, 160 godzin/miesiąc, 40h/tydzień, łącznie: 480h realizowanych w trakcie 12 tygodni.