KOMISJA REKRUTACYJNA NA STAŻE

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński

Dr Marcin Winowski