LISTA PRACODAWCÓW OFERUJĄCYCH STAŻE

ZADANIE 1: GEOOPERATOR

Aquanet S.A.

Informacje o pracodawcy: http://www.aquanet.pl/

Ogólny program stażu:

 1. Budowa bazy danych  GIS  –  wprowadzanie obiektów wektorowych, tj. przyłączy wod.-kan. (5 dni/tydzień).
 2. Dodatkowo, jeśli studenci  będą  wywiązywać  się  z  podstawowych obowiązków  (pkt.  1  programu  stażu)  w  miarę możliwości czasowych przewidujemy też opcję zapoznania studentów z następującymi tematami:

– pomiary GPS,
– zbieranie danych w terenie – mobilny GIS
– archiwizacja – weryfikacja dokumentacji,
– skaning laserowy 3D,
– wprowadzanie danych do systemów w Spółce (GIS, SZD),
– weryfikacja poprawności danych na mapie,
– cyfryzacja dokumentacji analogowej,
–  katalogowanie  dokumentacji  w  systemie  do  zarządzania cyfrowym archiwum,
– wizyty referencyjne w miejscach awarii sieci wod.-kan.,
– dowiązywanie dokumentacji do obiektów w GIS,
– wizyty studyjne w innych Działach w Spółce.
-weryfikacja i uzupełnianie danych w procesie tworzenia Modelu sieci kanalizacyjnej miasta Poznania

Co oferujemy Studentowi?

Student  posiądzie  umiejętności z obsługi  aplikacji  GIS  (Intergraph,  Esri),  cyfrowej archiwizacji, system zarządzania dokumentacją, obsługi instrumentu GNSS.

Liczba stażystów: 4 studentów kierunku Geoinformacja

Wymagania w stosunku do stażysty:   umiejętność   szybkiego   uczenia   się,   komunikatywność,   umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Staż ciągły, czas trwania 3 miesiące (lipiec-wrzesień)

Lokalizacja stażu: Dolna Wilda 126, Poznań

Kontakt: Roma Wińska
Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel.: (61) 83 59 302
e-mail: roma.winska@aquanet.pl

GEOCARTIS Sp. z o.o.

Informacje o pracodawcy: www.geocartis.pl/pl/

Firma GEOCARTIS Sp. z o. o. Sp. K.  zajmuje  się szerokim zakresem opracowań geodezyjnych od tradycyjnych pomiarów geodezyjnych po nowoczesne metody skanowania laserowego 3D.
Nasza firma od wielu lat działa na poznańskim rynku. Możemy pochwalić się niezwykle bogatym portfolio.

Program stażu

1. Zapoznanie się ze strukturą firmy
2. Poznanie schematów działania firmy
3. Poznanie programów do opracowania danych ze skaningu laserowego
4. Nauka obsługi skanera laserowego
5. Wykonywanie prac biurowo-terenowych związanych z opracowaniem danych ze skaningu laserowego

1. Zapoznanie się ze strukturą firmy
2. Poznanie schematów działania firmy
3. Poznanie programów do opracowania danych pomiarowych
4. Zapoznanie się  ze strukturą działania ośrodka dokumentacji geodezyjnej
5. Nauka obsługi instrumentów geodezyjnych
6. Wykonywanie pomiarów terenowych
7. Nauka wykonywania opracowań geodezyjnych  i przygotowywanie operatów geodezyjnych

Wymagania w stosunku do stażysty
Punktualność, sumienność, zaangażowanie w powierzone zadania, umiejętność pracy w zespole, miel widziana znajomość programów typu cad

Liczba stażystów – 3

GIS Support

Informacje o pracodawcy gis-support.pl

GIS Support jest firmą IT, która specjalizuje się w danych przestrzennych. Głównymi obszarami działalności firmy jest QGIS (szkolenia, wsparcie programowanie wtyczek) oraz programowanie systemów GIS (Python JavaScript). Obecnie zatrudniamy 12 osób w biurze w Lublinie i Poznaniu.

Program stażu: programistyczny:

– wprowadzenie do produktów firmy
– wykonanie zadań określających umiejętności i preferencje co do rozwoju
– dołączenie do zespołu programistycznego przy projekcie dla klienta

Program wsparcia klienta

– wprowadzenie do produktów firmy
– zaznajomienie z działalnością rynku GIS w Polsce
– dołączenie do działu wsparcia klienta

Wymagania wobec stażysty

Przede wszystkim oszukujemy osób, które choć trochę potrafią programować w Python lub JavaScript i chcą się rozwijać w tym kierunku. Będziemy preferowali osoby, które:

– pokażą stronę www, którą wykonały
– pokażą kod aplikacji/skryptu, które wykonały

Jednak nie zamykamy się tylko na programistów. Budujemy dział wsparcia klienta, więc jeśli nie boisz się kontaktować z ludźmi, rozmawiać przez telefon i znasz się na QGIS to również zapraszamy.

Liczba stażystów: 2

Staż ciągły, czas trwania 3 miesiące

Kontakt: Michał Drożdż, michal.drozdz@gis-support.pl

HERE Europe B.V. sp z o.o.

Miejsce stażu: HERE Europe B.V. sp z o.o. oddział w Polsce, Warszawa, al. Jerozolimskie 98

Termin: Do ustalenia, czerwiec – wrzesień

Profil firmy: firma działającą na rynku kartografii cyfrowej. Od ponad 30 lat zajmuje się tworzeniem map cyfrowych na potrzeby nawigacji samochodowej i nie tylko. Odbiorcami map są w dużej mierze firmy motoryzacyjne, ale również telekomunikacyjne, transportowe, logistyczne i wiele innych, dla których działania niezbędne są mapy cyfrowe.

Zakres stażu: W ramach stażu stażyści będą realizowali program w dużej mierze zależny od aktualnie realizowanych projektów. Podczas stażu każdy uczestnik będzie miał szansę zapoznać się z szerokim spektrum działań i projektów oraz poznać kompleksowo charakterystykę pracy na różnych stanowiskach w  firmie. Stażyści będą mieli zapewnione warunki zbliżone do  codziennych obowiązków firmy Here. Najczęściej stażyści realizują projekty w małych zespołach, od początku do końca, współpracując z innymi pracownikami z całej Europy. Część stażu poświęcona jest również na serię szkoleń, zarówno w biurze, jak i online. W tym roku podczas letnich staży, studenci będą zaangażowani w takie projekty jak:

– Organizacja i współprowadzenie Międzynarodowej Szkoły Letniej HERE.
– Kartowanie terenowe, przygotowanie i obróbka danych.
– Kwerenda danych przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS
– Pozyskiwanie i aktualizacja danych
– Geokodowanie danych w programie Atlas

Liczba stażystów: max 6 osób

Kontakt: Szczepan Żurek
Senior Community Analyst
Data Acquisition & Community Poland
M: +48 664 069 193, e-mail: szczepan.zurek@here.com
HERE Technologies
Al. Jerozolimskie 98,
00-807 Warszawa

IQ Solution Sp. z o.o.

Informacje o pracodawcy: iqsolution.pl/

IQ Solution jest firmą tworząca oprogramowanie optymalizacyjne, wykorzystujące usługi i dane geograficzne. Na bazie danych OSM tworzymy dla naszych klientów podkłady mapowe, systemy geokodowania danych oraz systemy optymalizacji tras i terytoriów. Współpracujemy z klientami korporacyjnymi takimi jak Red Bull, Carlsberg, Nestle czy Danon.

Program stażu

1. Tworzenie wizualizacji mapowych w systemie QGIS na bazie źródła
danych MS SQL Server dla klientów zewnętrznych.
2. Tworzenie skryptów SQL, na bazie danych relacyjnych w tym
przestrzennych
3. Budowa serwisu Vector Tiles, przygotowanie danych geograficznych,
konfiguracja serwera, testy poprawności wyników w zakresie całej Europy
4. Możliwość uczestniczenia w zadaniach programistycznych (pod
warunkiem znajomości języków programowania)

Wymagania wobec stażysty

Znajomość: SQLa (w tym rozszerzeń przestrzennych) , QGIS, języka angielskiego (na potrzeby czytania dokumentacji technicznej)

Liczba stażystówdo 2 osób po rozmowach kwalifikacyjnych

Kontakt: Przemysław Szarwark, pszarwark@iqsolution.pl, tel.: +48 693 44 58

KADEX Geodezja Polska Sp. z o. o.

Informacje o pracodawcy: www.kadex.poznan.pl

KADEX Inżynieria Sp. z o.o. tworzy grupa profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu geodezji, skanowania laserowego 3D. Wspólnie tworzymy narzędzia do realizacji dużych i skomplikowanych prac projektowych oraz budowlanych.

Program stażu :

Geodezja:

  • Obsługa specjalistycznego sprzętu do wykonywania prac pomiarowych –  niwelator, GPS, tachimetr,
  • Obsługa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia map- Geo info,
  • przygotowanie  dokumentacji technicznej wykonanej w ramach operatów technicznych,
  • tworzenie map, poznanie symboliki stosowanej na mapach,
  • Zapoznanie  się z procesem przygotowania mapy do celów projektowych, map z inwentaryzacji, mapy z projektem podziału,
  • analiza danych przestrzennych oraz ich opracowanie,
  • Pozyskiwanie danych przestrzennych z terenu.

Skanowanie 3D:

  • Zapoznanie  się technologiami stosowanymi w jednostce organizacyjnej
  • Nauka obsługi specjalistycznego sprzętu do wykonywania prac pomiarowych – skanery laserowe 3D
  • Zapoznanie  się z procesem przygotowania dokumentacji technicznej wykonanej na podstawie skanowania laserowego  3D
  • Nauka tworzenia bazy danych w środowisku 3D dla budynków i obiektów przemysłowych
  • Uczestnictwo w pracach pomiarowych w kilku różnorodnych obiektach np. hala produkcyjna, zabytkowy budynek, teren przewidziany pod inwestycję.
  • Samodzielne wykonanie prostych prac w środowisku 3D.
  • Wykonanie fragmentu większych projektów związanych z przygotowaniem bazy danych dla obiektów, dokumentacji 3D i 2D CAD.

Liczba stażystów:
– SKANOWANIE 3D – 3 OSOBY
– GEODEZJA – 3 OSOBY

Kontakt:
Patrycja Dębowska
patrycja.debowska@kadex.poznan.pl

KADEX Inżynieria sp. z o.o.
ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań
biuro@kadex.poznan.pl, tel. :  (+48) 061 306 79 01

GEOMATIC
Informacje o pracodawcy: www.geomatic-diagnostyka.pl

Profil działalności:

Głównym obszarem zainteresowań naszego zespołu są szeroko rozumiane zagadnienia inżynierskie przy wykorzystaniu technologii fotogrametrycznych i GIS. Kładziemy duży nacisk na innowację. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie dobierając odpowiednie zasoby oraz rozwiązania, które zapewniają najwyższą jakość i wiarygodność wyników.
W ramach podstawowej działalności oferujemy usługi fotogrametryczne do celów inżynierskich oraz przyrodniczych, głównie precyzyjnego rolnictwa i leśnictwa. Wykorzystujemy do tego celu nowoczesne technologie jak drony, samoloty oraz oprogramowanie zarówno komercyjne jak i indywidualne rozwiązania.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań:

 • Prace badawczo-rozwojowe przy zagadnieniach związanych z precyzyjnym rolnictwem oraz leśnictwem
 • Modelowanie 3D
 • Obróbka danych fotogrametrycznych
 • Analizy obrazów satelitarnych i lotniczych
 • Prace terenowe
 • itp.

Efekty odbycia stażu:
Doświadczenie przy pracach badawczo-rozwojowych związanych z precyzyjnym rolnictwem oraz leśnictwem:

 • Doświadczenie w modelowaniu obiektów z chmury punktów 3D w oprogramowaniu Microstation, TerraSolid, Agisoft itp.
 • Doświadczenie przy wykonywaniu analizy obrazów satelitarnych i lotniczych
 • Doświadczenie przy wykonywaniu prac terenowych
 • itp.

Maksymalna liczba studentów przyjmowanych na staż: 2

Uwagi
:
– Mile widziane osoby z samochodem
– Podstawowa znajomość środowiska i narzędzi GIS
– Umiejętność pracy z chmurą punktów 3D [nie wymagane]

Kontakt: Michał Wyczałek Sczanieckiej 9A/3 60-125 Poznań
michal@wyczalek.pl
+48 796 624 621

ZADANIE 2: GEOANALITYK

Apollogic Sp. z o.o.
Bit by Bit Sp. z.o.o.

Bit by Bit Sp. z.o.o. to zespół ludzi specjalizującym się w budowaniu produktów informatycznych.  Tworzymy aplikacje internetowe i mobilne dla biznesu, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych. Razem z klientami, budujemy rozwiązania w oparciu o metodologię Design Thinking. To podejście pozwala nam doskonale zrozumieć doświadczenia naszego klienta oraz jego prawdziwe problemy. Dzięki indywidualnemu podejściu do problemu oraz empatii  tworzymy nowe rozwiązania i wybieramy najlepsze opcje do stworzenia prototypu. Po kilku iteracjach, zaczynamy budować finalny produkt zgodnie z metodologią Scrum, przy użyciu technologii dopasowanych do danego rozwiązania.

Rozwijamy również nasze autorskie produkty takie jak:
Geoankieta jest internetową aplikacją, która łączy w sobie klasyczne internetowe ankiety z interaktywnymi mapami. Pozwala ona respondentom na wskazywanie, charakterystykę, a także, w zależności od potrzeb, ocenę elementów przestrzeni. Za pośrednictwem zastosowanej w geoankiecie interaktywnej mapy respondent może korzystać z trzech rodzajów obiektów: punktów, linii oraz obszarów stosowanych w oprogramowaniach geoinformacyjnych.

Geodyskusja jest internetowym narzędziem mającym zastosowanie wszędzie tam gdzie jest potrzeba dialogu w kontekście przestrzeni. Z powodzeniem jest wykorzystywana w konsultacjach społecznych, kiedy gotowa jest np. koncepcja zagospodarowania przedmiotowego obszaru. W przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być utożsamiana z etapem wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W ramach geodyskusji uczestnicy konsultacji społecznych mogą wypowiadać się i oceniać prezentowane propozycje planistyczne.

Zakres stażu:

Rozwijanie internetowych oraz mobilnych aplikacji GIS poprzez:

– analizowanie oraz opracowywanie danych w tym również przestrzennych,
– testowanie funkcji,
– udział w badaniach użyteczności aplikacji GIS,
– bezpośrednia współpraca z zespołem programistycznym,
– analizą rynku pod względem zapotrzebowania na usługi geoinformacyjne,
– bezpośredni kontakt z klientem w zakresie konfiguracji aplikacji,
– przygotowywanie dokumentacji technicznej,

Liczba stażystów: 3

Wymagania:
– dobra znajomość oprogramowania QGIS
– angielski minimum poziom B2
– umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: MS Office/ Libre Office/ Google Docs

Kontakt:
Marek Młodkowski, e-mail: marek.mlodkowski@thebitbybit.com
Bit by Bit Sp. z.o.o.
ul. Za Bramką 9/10
61-842 Poznań

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Neptis S.A.

Informacje o pracodawcy:  www.neptis.pl

Ogólny zakres stażu:

– tworzenie mapy dla nawigacji Yanosik
– wsparcie project managerów (analiza, tworzenie map tematycznych w programie QGIS)
– aktualizacja danych GIS
– zbieranie informacji i danych przestrzennych niezbędnych do funkcjonowania aplikacji

Liczba stażystów: 2

Kontakt: Dawid Kaczmarowski
specjalista ds. aplikacji mapowych
dawid.kaczmarowski@neptis.pl

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Sweco Consulting Sp. z o.o.
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Sweco Consulting Sp. z o.o. to wiodąca w Europie firma z branży architektoniczno-inżynieryjnej. Efektami realizowanych projektów są między innymi ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura, a także rozwiązania umożliwiające optymalizację przestrzeni publicznej. Od kilku lat firma Sweco Consulting Sp. z o. o. skutecznie wykorzystuje technologię GIS, którą sukcesywnie wdraża w kolejnych oddziałach firmy na terenie całej Polski. Pracujemy w wiodącym oprogramowaniu komercyjnym oraz opensource. Analizy Przestrzenne wykorzystujemy między innymi w sektorach takich jak zarządzanie wodami opadowymi, infrastruktura sieciowa, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ochrona środowiska, urbanistyka.

ZAKRES STAŻU:

– Analizy przestrzenne na potrzeby ekspertów różnych branż (gospodarka
wodna, ochrona środowiska, projektowanie i inne)
– Wsparcie przy przygotowywaniu danych przestrzennych na potrzeby
modelowania hydrologicznego/hydraulicznego,
– Interpretacja wyników analiz przestrzennych,
– Przygotowywanie opisowych części projektów (analiza obszaru, opis
lokalizacji, obszary chronione, itp.),
– Pozyskiwanie danych przestrzennych na potrzeby realizowanych projektów,
– Cyfryzacja dokumentów, map,
– Monitorowanie rynku GIS w Polsce,
– Pomoc w budowaniu nowych kompetencji zespołu GIS.WYMAGANIA WOBEC STAŻYSTY:
– znajomość oprogramowania GIS,
– wiedza w zakresie nauk przyrodniczych,
– znajomość pakietu Microsoft Office,
– umiejętność pracy w zespole
– punktualność, staranność.

MIEJSCE STAŻU:

Sweco Consulting sp. z o.o.
ul. Franklina Roosvelta 22, biurowiec „Bałtyk”, piętro 4

Liczba stażystów
: 1

KONTAKT

Patryk Pszczółkowski
Kierownik Zespołu GIS
Mobile +48 532 204 475
patryk.pszczolkowski@sweco.pl
Telematics Technologies sp. z o.o. (dawniej NaviExpert sp. z o.o.)

Informacje o pracodawcy:

Zaczynaliśmy jako dostawca pierwszej w Polsce nawigacji samochodowej na smartfony z funkcją omijania korków. Dziś w naszym portfolio aplikacji mobilnych znajduje się już nie tylko NaviExpert i jego wersje dostarczane operatorom telefonii komórkowej, ale także wideorejestrator i ostrzegacz Rysiek oraz wyszukiwarka parkingów FindPark. Jesteśmy liderem rynku LBS (location-based services) w Polsce. Firma działa w obszarach technologii usprawniających działanie branży ubezpieczeń samochodowych (insurtech, telematics) i zarządzania flotą pojazdów pomagając zmotoryzowanym zmieniać ich nawyki za kierownicą, poprawiać bezpieczeństwo na drogach oraz zarządzać biznesem.

Ogólny program stażu:

Staż będzie obejmował udział w jednym lub kilku z poniższych projektów:

1) Projekt „Kategoryzacja dróg”:
– Weryfikacja kategorii dróg na podstawie zdjęć satelitarnych wraz z nanoszeniem poprawek na mapy (w programie PatchEditor),

2) Projekt „Budowa bazy POI”:
– Pozyskiwanie i ewidencjonowanie bazy POI (Points Of Interest),
– Dodawanie pozyskanych punktów POI do bazy,

3) Projekt „Ograniczenia prędkości w  strefach”
– Nanoszenie ograniczeń prędkości na mapy w programie PatchEditor (na podstawie danych uzyskanych w przeprowadzanych konkursach dotyczących ograniczeń prędkości w strefach zamieszkania, strefach ograniczonej prędkości, uspokojonego ruchu),
– Weryfikacja zgłoszeń użytkowników aplikacji Rysiek i NaviExpert dotyczących ograniczeń prędkości wraz z nanoszeniem poprawek na mapy (w programie PatchEditor),

4) Projekt „Remonty”
– grupowanie wg województw informacji o remontach dróg/zmianach organizacji ruchu drogowego pozyskanych z sieci www,
– wprowadzanie na mapy aktualnych i przyszłych remontów – ocena i decyzja co do dopuszczenia do realizacji tego zadania tylko w przypadku pozytywnej oceny stażysty po 1 miesiącu stażu (tylko w przypadku bardzo dokładnego i odpowiedzialnego stażysty)

5) Projekt „Dekomunizacja”

– weryfikacja zmienionych nazw ulic w miastach całej Polski,
– nanoszenie zmian nazw ulic w programie PatchEditor

6) Projekt „Fotoroadary”
– weryfikacja bazy danych fotoradarów,
– analiza zgłoszeń klienckich dotyczących poszczególnych fotoradarów

Liczba stażystów: 3 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty:   umiejętność szybkiego   uczenia się, komunikatywność,   umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.   Staż ciągły, czas trwania 3 miesiące.

Lokalizacja stazu:
Telematics Technologies sp. z o.o. (dawniej NaviExpert sp. z o.o.)
Oddział w Poznaniu
ul. Zagrodnicza 30
61-654 Poznań

Kontakt: Nikodem Piechocki npiechocki@naviexpert.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Progea 4D Sp.z o.o. Kraków

Informacje o pracodawcy: ProGea 4D sp. z o.o. powstała w 2016 roku w wyniku rozwoju działającej od 1991 roku firmy ProGea Consulting. Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin: geoinformatyki, fotogrametrii, środowiska przyrodniczego czy architektury krajobrazu. Firma działa zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, realizując projekty z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, skanowania laserowego, modelowania 3D, BIM. Wykonujemy także ekspertyzy przyrodnicze, dendrologiczne, inwentaryzacje zieleni miejskiej wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania zielenią miejską. Przeprowadzamy szkolenia i świadczymy usługi dostawy zobrazowań satelitarnych.

Program stażu :

 • Zapoznanie z działalnością firmy, poszczególnych działów, zapoznanie z realizowanymi projektami, oferowanymi produktami,
 • Uczestnictwo w projektach realizowanych w firmie ProGea 4D sp. z o. o. w tym m.in.:
  • Klasyfikacja i modelowanie chmur punktów z ALS, MLS, TLS,
  • Skanowanie laserowe TLS,
  • Wykonywanie modeli budynków 3D,
  • Praca w aplikacjach BIM – modelowanie
  • Kolorowanie chmur punktów LiDAR na podstawie zdjęć lotniczych i ortofotomap,
  • Generowanie modeli wysokościowych: NMT, NMPT oraz zNMPT,
 • Praca z aplikacją do zarządzania zielenią R3 TREES – wersja desktopowa i mobilna, możliwy udział w inwentaryzacji zieleni.

Wymagania wobec stażysty:
Podstawowym wymogiem uczestnictwa w stażu realizowanym przez naszą firmę jest znajomość aplikacji GIS oraz podstawy z zakresu skanowania laserowego.

Liczba osób : 3-4 stażystów

Systherm Info sp. z o.o.

O firmie Systherm Info
Jesteśmy producentem zaawansowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO. Nasze produkty wdrażane są w jednostkach administracji publicznej jak Starostwa Powiatowe czy Urzędy Miast i służą do kompleksowej obsługi takich rejestrów geodezyjnych jak GESUT, BDOT500, EGiB, RCIWN, ZUDP i wiele innych. Nasz zespół tworzą programiści aplikacji desktop oraz web a także obsługa techniczna naszych klientów w postaci wdrożeniowców i serwisantów. Stale rozwijamy nasze produkty i staramy się być na bieżąco z technologiami tworzenia nowoczesnych aplikacji. Jako jedna z wiodących firm na polskim rynku tworząca systemy informacji przestrzennych wyznaczamy standardy i kierunki rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Podstawowe wymagania dla studentów
1. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Geodezji oraz GIS,
2. Podstawy programowania,
3. Chęć poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczenia.

Wybrany zakres zadań
1. Zapoznanie się z produktami z rodziny GEO-INFO,
2. Szkolenie z wybranych produktów,
3. Uczestnictwo w procesie testowania aplikacji,
4. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w zespole
5. Zapoznanie się z pracą w programie GEO-INFO Mapa
6. Wprowadzanie i edycja obiektów mapy numerycznej w systemie SIP GEO-INFO

Umiejętności, jakie może zdobyć student podczas stażu:
1. Poznanie podstawowych cech aplikacji z rodziny GEO-INFO,
2. Poznanie specyfiki pracy przy produkcji oprogramowania GIS,
3. Zapoznanie się z procedurami testowania oprogramowania,
4. Zapoznanie się z procesem tworzenia dokumentacji projektowej,
5. Poznanie specyfiki pracy w zespole.
6. Zapoznanie się ze specyfiką pracy na geodezyjnych bazach danych

ZADANIE 3: GEODECYDENT

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Informacje o pracodawcy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Transportu.

Program stażu: Budowanie bazy przystanków autobusowych i bazy rozkładów jazdy na terenie województwa wielkopolskiego do zamieszczenia na platformie internetowej UMWW.

Wizualizacja na mapach przebiegu linii komunikacyjnych na terenie powiatów województwa wielkopolskiego.

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w zakresie przebiegu linii komunikacji zbiorowej.

Pomoc w projektach unijnych realizowanych w Departamencie Transportu UMWW m.in. organizacja hackathon’u dla studentów uczelni wielkopolskich (wrzesień 2019).

Wymagania w stosunku do stażysty
– Obsługa programu Qgis.
– Zdolności analityczne i organizacyjne.
– Umiejętność pracy zespołowej.

Liczba stażystów: 5-6 osób (min dwie osoby z V roku studiów)

Kontakt:  Andrzej Matuszczak, e-mail: Andrzej.Matuszczak@umww.pl, nr tel.  61 626 70 28

Urząd gminy w Mieścisku
ITTI Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat wspieramy firmy i instytucje w Polsce i za granicą tak, aby technologie IT faktycznie służyły biznesowi. Głównym obszarem naszej działalności jest tworzenie dedykowanego oprogramowania m.in. do wsparcia obsługi magazynowej, procesów produkcyjnych, a także wspomagającego obserwację przestrzeni kosmicznej i przygotowywanie misji kosmicznych. Od wielu lat prowadzimy również prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami. Nasz zespół stanowi ok. 60 osób pracujących w Poznaniu. Mimo tak długiego stażu udało nam się utrzymać nieformalną atmosferę pracy, stawiamy na młodych aktywnych ludzi i takich poszukujemy.

STAŻYSTA/STAŻYSTKA W ZESPOLE WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
DLA SEKTORA KOSMICZNEGO

Program stażu:

 • wprowadzenie: zapoznanie z zasobami oraz specyfiką funkcjonowania firmy
 • udział w tworzeniu, projektowaniu i rozwijaniu innowacyjnych (TRL 3-6) systemów informatycznych
 • udział w projektach zagranicznych o charakterze badawczo-rozwojowym oraz komercyjnym m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • udział w spotkaniach projektowych i ich organizacja zgodnie z metodyką scrum (lub inną metodyką zarządzania projektami developerskimi)
 • wykonywanie bieżących zadań projektowych
 • udział w przygotowywaniu nowych wniosków projektowych
 • realizacja samodzielnych zadań wyznaczonych w porozumieniu ze stażystą (np. przygotowanie elementów graficznych/youtubowych wykorzystywanych w projekcie, przygotowanie części wymaganego kodu programistycznego lub analiza wymagań funkcjonalnych i architektury systemu)
 • Wsparcie w zakresie edytowania dokumentacji technicznej – dokonywanie poprawek, korekt, tłumaczeń polsko-angielskich
 • udział w testowaniu oprogramowania
 • współpraca z zespołem programistycznym

Wymagania wobec stażysty:

 • znajomość rozwiązań i technologii IT;
 • umiejętność zbierania i analizowania wymagań na system IT z różnych dziedzin;
 • samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, proaktywna postawa;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zwłaszcza w zakresie rozumienia i pisania dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • posiadanie wiedzy astronomicznej
 • umiejętności graficzne/youtubowe
 • doświadczenie zawodowe w obszarze IT (np. projektowanie, tworzenie aplikacji, doradztwo);
 • znajomość rożnych metodyk i metod modelowania danych;
 • znajomość zagadnień testowania oprogramowania (np. definiowania przypadków testowych i kryteriów akceptacji);
 • podstawowa znajomość zagadnień i terminologii związanej z analizą obiektową (natomiast nie jest wymagana sama umiejętność programowania);
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem narzędzi klasy CASE (np. Enterprise Architect);
 • doświadczenie w pracy zgodnie z metodykami zwinnymi.

Liczba stażystów: 2-3

Kontakt: Agnieszka Kojro-Rakoczy, tel. 61 622 69 83, e-mail: rekrutacja@itti.com.pl

Urząd Miasta Poznania
Urząd miasta (miejscowość do wyboru)
Urząd gminy (gmina do wyboru)