MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU

W ramach projektu AWANS GEOKOMPETENCYJNY zrealizowane zostaną następujące ZADANIA:

ZADANIE 1: GEOOPERATOR: krajowe staże praktyczne z zakresu pozyskiwania i zarządzania danymi przestrzennymi i nieprzestrzennymi.

Zadanie obejmuje realizację 27 staży (12 miejsc w 2018 r., 15 w 2019 r.) przygotowujących do pracy u pracodawców wyspecjalizowanych w usługach polegających na pozyskiwaniu danych geoinformacyjnych. Celem stażu jest zdobycie kompetencji z zakresu pozyskiwania, systematyzacji i zarządzania danymi przestrzennymi, w szczególności związanymi z obsługą urządzeń do gromadzenia danych i oprogramowania do ich obróbki i interpretacji.

ZADANIE 2: GEOANALITYK: krajowe staże praktyczne z zakresu udostępniania i wizualizacji danych geoinformacyjnych.

Zadanie obejmuje realizację 24 staży (12 miejsc w 2018 r., 12 w 2019 r.). Celem stażu jest poznanie specyfiki świadczenia usług polegających na obróbce i dostarczaniu w odpowiedzi na zamówienia zestawów danych geoinformacyjnych, w postaci chmur punktów, map i zwizualizowanych w innych formach.

ZADANIE 3: GEODECYDENT: krajowe staże praktyczne z zakresu wykorzystywania analiz przestrzennych w administracji i gospodarce.

Zadanie obejmuje realizację 18 staży (9 miejsc w 2018 r., 9 w 2019 r.). Staże będą realizowane przez podmioty, które są odbiorcami danych geoinformacyjnych i na ich podstawie podejmują decyzje inwestycyjne/rozwojowe oraz wykorzystują je do prowadzenia inwestycji. Celem stażu jest poznanie specyfiki planowania i realizacji inwestycji związanych z wykorzystaniem danych geoinformacyjnych w dużych podmiotach administracji publicznej, w tym systemów przetwarzania danych i pracy z nimi. Stażyści winni być gotowi do pracy w zespołach instytucji publicznych, w szczególności wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.