WYNAGRODZENIE ZA STAŻ

Staże są płatne 2 960 PLN za 160 godzin/miesiąc. Stażysta otrzyma stypendium stażowe po wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków wynikających z podpisanej umowy stażowej.

Stażyści otrzymają poza stypendium stażowym również ubezpieczenie i badania lekarskie. W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania zapewniony może zostać zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania oraz koszty komunikacji miejskiej.

Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń i stypendiów stażowych finansowanych z projektu PO WER